Obaveštenje za liniju Beograd-Herceg Novi

U aprilu i maju 2021 god. polasci iz Beograda za Crnu Goru, redovna linija BEOGRAD – HERCEG NOVI, su parnim datumima u 19:00 sa BAS-a. Povratak u Srbiju je neparnim datumima u 15:00 sa AS Herceg Novi.

LIČNA DOKUMENTA ZA ULAZAK U CRNU GORU

ZA PUNOLETNE OSOBE – važeća lična karta ili pasoš

ZA DECU ŠKOLSKOG UZRASTA IZNAD 16 GODINA STAROSTI – važeći dokument sa fotografijom (pasoš, lična karta)

ZA DECU DO 16. GODINE (MLAĐA MALOLETNA LICA) – pasoš i ukoliko maloletna osoba putuje bez roditelja ili samo sa jednim roditeljem neophodna je saglasnost roditelja overena u sudu ili kod notara.