Obaveštenje za liniju Beograd-Resavica

Linija Beograd – Resavica – Beograd će do daljeg saobraćati samo nedeljom.