GSP 55 - Dnevni polasci

Polasci radnim danom:

Pravac A - početna stanica Slavija:

Prva tri: 05:00 05:25 05:41
Poslednja tri: 22:30 23:45 23:00
Pravac B - početna Petlovo brdo:
Prva tri: 05:00 05:20 05:35
Poslednja tri: 22:25 22:42 23:00

Polasci subotom:

Pravac A - početna stanica Slavija:

Prva tri: 05:00 05:30 05:47
Poslednja tri: 22:30 23:45 23:00
Pravac B - početna Petlovo brdo:
Prva tri: 05:20 05:37 05:49
Poslednja tri: 22:20 22:40 23:00

Polasci nedeljom:

Pravac A - početna stanica Slavija:

Prva tri: 05:00 05:30 05:47
Poslednja tri: 22:27 23:43 23:00
Pravac B - početna Petlovo brdo:
Prva tri: 05:00 05:25 05:40
Poslednja tri: 22:20 22:40 23:00

aaa
TOP